Sıraç aleviliğinin diğer yüzü.

by Cemal GÜNDOĞDU on Pazartesi, Haziran 12th, 2017

Yazılan makaleleri gençliğimizin gelişimi için olumlu buluyormusunuz.?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...


Bu makale Cemal GÜNDOĞDU tarafından hazırlanmıştır.

SIRAÇ ALEVİLİĞİNİN DİĞER YÜZÜ

Bizim insanlarımız sıcakkanlı temiz kalpliler, ama istismara ve yozlaşmaya açık bir geleneğe ve kültüre sahipler. Bildikleri tek şey akıllarında kalıplaşmış kültürlerinin içerisinde hiç bir şekilde yanlış olmadığıdır. Halbu ki, bu doğru değildir. Sistem çoktan yozlaştırılmaya başlanmış, hatta yüzyıllardır yozlaştırılmış ve bugüne kadar getirilip önümüze konmuştur. İnsanlarımız dinlerine bağlanmak yerine dinsizleştirilmiştir. Ama insanlarımız inatla bunu görmemezlikten gelmiş, görmemezlikten getirilmiştir.

Bu kadar uzun zamandır görmemek mümkün mü peki?
Elbette hayır. Bu zamana kadar birçok insan durumun farkında oldu elbette. Ancak bu düzene(Gerçekte düzensizliğe) karşı koymayı deneyen insanları da tehdit ettiler, alt ettiler.
Neyle mi?
Toplum dışına atılmakla, hor görülmekle, düşkün bırakılmakla vb. birçok tehdit unsuru Sıraç Aleviliğinde yer almakta ve çok rahat sorgusuz sualsiz uygulanmaktadır. Sıraç Aleviliğinde sistem her zaman güçlüden yanadır. Halkın aşiretin başında yer alan kişiler istediğini sevindirir, istediğine istediği cezayı verir.(Para cezası, Düşkünlük vb.) Diktatörlük sistemini uygularlar. Özellikleri babadan oğula, hatta dışardan gelen geline bile geçer ki, Türkiye de bulunan alevi halkların hiç birinin başında bu kişilerden bulunmamaktadır. Bulunan tek şey Sofular(Alevi Dedeleri) bu dedelerin hiç biride kendi halklarına tanrılık taslamıyor, kendi çıkarları için kullanmıyorlar çünkü çoğu iyi niyetli. Aleviliği halkıma nasıl daha iyi yaşatırım, gençlere nasıl daha çok aktarırım çabası içerisindeler. Zira Sıraç Aleviliğine mensup halkımız çok azınlık bir dinin mensubu ve yok olma tehlikesi içerisindeler.

Yozlaşma sürecinin en önemli konularının başında, Sıraç Aleviliği mensubu olan halkların, fark edilmeden maddi ve manevi istismarı gelmektedir. Görgü geleneğinde toplanan ücretler, lokma niyetine alınan paralar, sevap niyetine ırgatlarda tarlalarda ücretsiz çalıştırılan yüzlerce insan. Bunlar işin sadece maddi tarafıdır. Manevi tarafında ise en büyük istismar suçlarından olan, Sıraç Aleviliği dinine mensup halklara kendilerini olağan üstü güçlerinin olduğuna inandırmalarıdır. Ben bunu 21.yüzyılın sıkıntılarından biri olan müneccinliğe benzetiyorum. Hatta sıraç halkı mensuplarından bazıları bu kişileri tanrı yerine bile koyabiliyor. Sıraç Aleviliği mensubu insanlar kalıplaşmış kültürlerinin ve ailelerinin uyguladığı baskılar yüzünden bu durumun yanlış olduğunu akıllarına getirmeleri bile çoğu zaman yasak. Elbette bu konuyu düşünüp tartan, durumun farkında ama sesini çıkaramayan birçok insan var, ancak onlarında çekinmeleri ve korkmalarının sebebi yine ailemden ve toplumdan dışlanırım korkusudur. Ailemden ve toplumdan dışlanırım korkusunun sebebi ise, ortada ailesiz parasız pulsuz kalırım, kimse benimle konuşmaz, gençler arasında ise evlenemem korkusudur. Sanki dünyada kız yok! veya erkek yok! Diye düşünürsek yanlış olur. Çünkü halkın dini ve kültürü o kadar iç içe geçmiş ki kendi köyü ve Sıraç Aleviliğine mensup diğer çevre köyler harici evlenmek kesinlikle yasaktır, kendi ailen bile buna izin vermez. Bunun sebebi ise halkın dinimiz elden gider Sıraç Aleviliğimiz yok olur, aşiretin başındaki kişilerin ise bizi burada bırakmazlar, ırgatlarda çalıştıracak adam bulamayız, maddi çıkar sağlayamayız korkusu ile halka olan baskı ve evlilik temkinleridir.

Sıraç Aleviliğinde Baba ya da Bacı olarak ifade edilen kişiler sofu veya ebe diye ifade edilen din büyüklerinden fazlaca bir farkları yoktur. Sofu veya Ebeler Sıraç Aleviliğinde bilge kişiler olarak kabul edilir. Yol gösterici, yol öğretici olarak kabul edilirler. Ama bunun haricinde bir yetki ve özellikleri yoktur, normal bir insandan hiç bir farkları yoktur. Sizden dua karşılığı para talep edemezler, ederlerse bu müneccimliğe girer. Baba ve Bacı olarak ifade edilen kişilerde aynı şekildedir. Hiç bir tanrısal güçleri yoktur. Onlarda insandır. Onlarında yemeye, içmeye ve dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Onlarda sizden dua karşılığı para, mal veya kendisine çalışmanızı isteyemezler, isterlerse bu müneccimliğe girer. Bu durumda iyilik değil, tam tersi tanrı ile bir insanı aynı konuma indirgemenize sebep olur.

Zaten hangi dinde para geçerlidir ki? Dünyada parayla işleyen bir din nereye kadar gidebilmiştir ki? Bir dinin işleyişine para karışmışsa bilin ki orada yanlış bir şeyler dönüyordur. O parayı o kişiye verdiğiniz vakit sizde o günaha dâhil olmuş olursunuz. Gerçek iyilik çıkarsız yapılır. Çıkarsız bir dua her şeye kadirdir. Tıpkı bir Annenin oğluna yaptığı dua gibi… Anne oğluna dua etmeden önce paramı istiyor…

Yorumlar

Yorumlar

Share on Facebook
Share on Twitter

Yorum Yap